Kilometers en uitstoot terugdringen via toeleveringsketeninitiatieven

Flatbed trucks at a plant in Fresno, Texas

Omdat Ecolab als bedrijf in staat wil zijn de eigen ambitieuze doelstellingen in emissiereductie te behalen, heeft het allerlei maatregelen genomen.   

De toeleveringsketen maakt hier deel van uit. Verschillende initiatieven die in 2022 in Noord-Amerika zijn geïntroduceerd, hebben geleid tot een vermindering van meer dan 5,2 miljoen gereden mijlen en de voorkoming van meer dan 10.700 ton CO2-uitstoot.. Deze projecten omvatten het dichter bij de klant brengen van de productie van producten en het overschakelen van vervoer per vrachtwagen naar andere vormen van transport. 

"Ons team heeft ijverig gewerkt door lokaal te produceren, het gebruik van onze trailers te optimaliseren en over te schakelen naar intermodaal transport. Dit heeft er allemaal toe geleid dat we minder op de weg zijn, met als resultaat minder uitstoot van broeikasgassen", zegt Ryan Hanson, Ecolab senior vice-president, toeleveringsketen Noord-Amerika. 

De meeste reducties van 2022 waren in Scope 3-emissies, aangezien de meeste Ecolab-leveringen worden afgehandeld door externe derde partijen, hoewel er enige besparingen zijn gerealiseerd in Scope 1-emissies via de bestelwagens van Nalco Water.

Hier zijn de hoogtepunten van de 2022-initiatieven en bijbehorende impactreducties:

  • 3.744.972 mijl bespaard en 8.482 ton CO2-uitstoot voorkomen door over te stappen op intermodaal goederenvervoer per spoor. 
  • 846..796 mijl bespaard en 1.323 ton CO2-emissies voorkomen door een toename van 14% in bestelgroottes van K4 2021 tot K4 2022, resulterend in besparingen van 31 mijl per levering.  
  • 361.451 mijl bespaard en 566 ton CO2-emissies voorkomen door de productie van producten dichter bij de klant te brengen. 
  • 155.030 mijl bespaard en 242 ton CO2-emissies voorkomen door dichter bij de klant te zijn met verbeteringen in verzend- en magazijnpraktijken, zoals een snellere doorlooptijd voor het ontvangen van productoverdrachten tussen bedrijven en efficiënter voorraadbeheer. 
  • 98.764 mijl bespaard en 39 ton CO2-emissies voorkomen door voor kleine leveringen personenauto's te gebruiken in plaats van vrachtwagens, waarmee de brandstofefficiëntie wordt verbeterd. 
  • 38.405 mijl verminderd en 60 metrische ton CO2-emissies voorkomen door vermindering van retourneringen via tecnologische oplossingn en een programma voor retourlogistiek dat is geïnitieerd in augustus 2022.
  • 1.540 mijl bespaard en 2 ton CO2-emissies voorkomen via een in december 2022 gestart programma om twee van onze fabrieken intern te voorzien van grondstoffen in bulk in plaats van dit uit te besteden, wat in één maand twee heen-en-weerreizen heeft bespaard.  

"Hoewel we veel hebben bereikt in 2022, is er nog wel wat te doen. In de toekomst zullen we blijven zoeken naar aanvullende manieren om de verwachtingen van klanten te overtreffen en tegelijkertijd onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bovendien werken de fabrieken en klantenservicecentra van Ecolab aan een positieve impact om onze planeet te helpen beschermen via energie- en waterreductie en het gebruik van zonne-energie. Ik ben heel trots op ons team.

Ryan Hanson

Ecolab senior vice-president, toeleveringsketen Noord-Amerika 

Gerelateerde artikelen