Vlees

De consument vraagt steeds vaker om kwaliteitsproducten. Ook de druk van de overheid is sterk op vleessector om een kwalitatief goed en veilig product te leveren. In de gehele vleesindustrie zijn een groot aantal kritische processen en is het noodzakelijk om een continu controlesysteem te hebben vanaf het arriveren van het vee tot en met de laatste verwerkingsstap. Hygiëne is gedurende de gehele keten een cruciaal item waar veel aandacht aan gegeven moet worden.

Ecolab heeft een hygiëneprogramma dat uitstekend geschikt is voor de vleesindustrie. Dit programma omvat een Hygiëne Management Systeem met een audit functie zodat  het hele hygiëneproces, inclusief transport, geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast heeft Ecolab haar speciale reinigings- en desinfectieproducten, apparatuur en service voor een optimaal hygieneresultaat. Om dit doel te bereiken levert Ecolab als partner:

  • Hygiëneprogramma's voor verschillende toepassingen die uitgebreid getest zijn en wereldwijd inzetbaar zijn
  • Een serviceprogramma dat ervoor zorgt dat hygiënestandaarden bereikt worden
  • Innovatieve concepten voor extra toegevoegde waarde en voordelen
  • Kennis over hygiëne in het gehele proces
Back to Top