Groente en fruit

Gedurende het verwerkingsproces zijn groente en fruit gevoelig voor kruisbesmetting met bederf veroorzakende en pathogene micro-organismen. De gevolgen hiervan hebben een grote impact op de consument. Wanneer er daadwerkelijk ook iets gebeurt, wordt dit direct gepubliceerd. De bescherming van het product tegen microbiële contaminatie is dan ook van groot belang.

De verwerking van groente en fruit is in principe een seizoensgebonden proces. In de periode dat de specifieke apparatuur nodig is, moet deze technisch in een goede staat zijn. Aantasting door corrosie en kalkaanslag zorgen voor een lagere productiviteit en de daarbij horende financiële impact.

Ecolab heeft haar R&D focus gericht op processen in de groente en fruitverwerking. We hebben efficiënte hygiëneoplossingen ontwikkeld zodat een veilig proces gewaarborgd is. Deze ontwikkelingen omvatten onder andere behandeling van waswater dat gebruikt wordt voor het intern transport van groente en fruit, maar ook de controle op doseerapparatuur. Hiernaast bieden wij ook een uniek Hygiëne Management Systeem dat alle hygiëne-interventies opvolgt zodat de hygiënekwaliteit goed gevolgd kan worden en er (wanneer noodzakelijk) tijdig correcties plaats kunnen vinden. Ecolab levert:

  • Verbeterde voedselkwaliteit
  • Veiligheid voor de operator
  • Oplossingen die veilig zijn voor het milieu en de omgeving
  • Vermindering van productverlies
Back to Top