Wijn

Wijnproductie vindt in de Benelux op een kleine schaal plaats. Echter, ook hier is hygiëne van groot belang. De kwaliteit van de geproduceerde wijn hangt sterk af van de gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen.

Ecolab heeft dan ook een speciaal programma ontwikkeld waarbij producten met hypochloriet worden vermeden.

Samenwerking met Ecolab zorgt voor een optimaal proces met oplossingen voor alle soorten werkzaamheden.

Back to Top