1. Home
  2. Duurzaamheidsoverzicht
  3. Informatie over rapportage rond duurzaamheid
Duurzaamheidsrapporten

Informatie over rapportage rond duurzaamheid

Het duurzaamheidsrapport van Ecolab toont de meetbare resultaten op het gebied van duurzaamheid die we onze klanten bieden door middel van toonaangevende services, oplossingen en expertise. Bovendien geeft het een overzicht van de prestaties van Ecolab, afgezet tegen onze interne bedrijfsprincipes.

2019 GRI cover image, AWS Certification Plant Imagery
GRI-rapport maatschappelijk verantwoord ondernemen 2019

2019 Corporate Sustainability Report, Partners for Greater Purpose, cover image, AWS Certification Plant Imagery
Duurzaamheidsrapport 2019

We willen bedrijven wereldwijd de mogelijkheden bieden om meer te doen en beter te zijn. Het vermogen van de industrie om veerkrachtig te zijn - tegemoetkomen aan de behoeften van de mensen en tegelijkertijd de volksgezondheid beschermen en de natuurlijke hulpbronnen behouden - is van groot belang. Ons wereldwijde team zet zich in om onze klanten te helpen floreren en een positieve impact te maken op deze wereld.

Samen zijn we partners voor een groter goed.

Meer rapporten en gegevens

Eerdere en vertaalde rapporten
Eerdere en vertaalde rapporten

Ecolab produceert sinds 2004 jaarlijks duurzaamheidsrapporten. In deze sectie vindt u onze vertaalde duurzaamheidsrapporten en die van vorig jaar.

CDP logo
Water- en klimaatmeldingen CDP

Informatie verzonden naar CDP, het wereldwijde milieumeldingenplatform zonder winstoogmerk voor de lijsten waterveiligheid en klimaat.

environmentandconservation
Gegevens over milieuprestaties

Ecolab publiceert aanvullende informatie over de interne milieuprestaties in aanvulling op de cijfers die worden gebruikt in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport en GRI. Deze gegevens over milieuprestaties bevatten cijfers over energie- en waterbesparing, elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik, TRI-emissies (TRI: Toxic Release Inventory), gevaarlijke afvalstoffen en ISO 14001-certificeringen.