Waterbehandeling

Water is een van de meest belangrijke en waardevolle natuurlijke bronnen die gebruikt worden in de voedings- en drankenindustrie. Deze industrieën hebben water nodig van goede bacteriologische en chemische kwaliteit voor een grote verscheidenheid aan processen. De samenstelling en deugdelijkheid van het water heeft invloed op de productkwaliteit van het eindproduct en daarmee op de voedselveiligheid en het bedrijfsrendement.

Nieuwe vergunningen voor het onttrekken van grondwater worden nog maar spaarzaam afgegeven. Drinkwater is dus een kostbare grondstof, maar ook het behandelen en lozen van afvalwater is duur. Het nemen van maatregelen die leiden tot waterbesparing zijn daarom niet alleen vanuit duurzaamheid of milieutechnische redenen essentieel, maar om bedrijfseconomische eisen noodzakelijk.

Technisch is het allang mogelijk om afvalwater zodanig te behandelen dat het geschikt is als drinkwater.

Ecolab levert de kennis, de technische installaties en de producten waarmee producenten in staat zijn om besparingsmaatregelen te treffen en geld te verdienen met water.

Met ons WaterCare programma is Ecolab uw partner voor proceswaterbehandeling, stoomproducten, koeling en afvalwaterbehandeling.

Back to Top