PlanChexx.Net

PlanChexx.net is een innovatieve module binnen het Ecochexx.Net software pakket. PlanChexx.Net geeft een professionele oplossing voor alle reinigingsprocedures.

Met behulp van deze software maakt, beheert en documenteert U zelf specifieke reinigingsprocedures en de daarbij horende productinformatie. Hierbij kan u kiezen uit verschillende talen. Planchexx.Net voldoet aan de richtlijnen m.b.t. documentatie en traceerbaarheid.

  • Eenvoudige en functionele plannen, die ook voor trainingsdoeleinden ingezet kunnen worden
  • Speciale opties voor visualisering, documentatie en toegang tot productinformatiebladen
  • Toegankelijk vanuit verschillende locaties

www.planchexx.net

Back to Top