Audixx

Audixx is een speciaal serviceprogramma waarmee een gedetailleerde audit kan worden uitgevoerd in een productieplant. Met Audixx worden afwijkingen en tekortkomingen in de hygiëne geïdentificeerd en worden de nodige maatregelen aan gegeven om hiervoor een oplossing aan te dragen.

Met Audixx wordt een duidelijk inzicht gekregen van de hygiënestatus in de huidige situatie. Ook geeft het aan welke parameters van belang zijn zodat het eenvoudig wordt om het hygiëneproces op te volgen en te controleren. In het eindrapport wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de status van de geauditeerde productieplant en de industriestandaard of tussen productieplants  van dezelfde firma. Ook is de vewijzing aanwezig naar de belangrijkste voedselveiligheids standaarden (o.a. IFS en BRC).

Ecolab zal als partner de audit uitvoeren en de nodige verbeteringen aangeven en begeleiden. Met deze audit krijgt u:

  • Een specifieke analyse van het hygiëneniveau van uw plant
  • Identificatie van tekortkomingen op het gebied van hygiëne
  • Een oplossing om deze tekortkomingen te verbeteren

www.audixx.net

Back to Top