CIP

Een deel van de equipment wordt gereinigd zonder dat deze uit elkaar wordt gehaald (Cleaning In Place). Dit is een veel voorkomend reinigingsproces in de voedings- en drankenindustrie. Een proces dat grotendeels geautomatiseerd kan verlopen zodat menselijk handelen niet meer noodzakelijk is. Een goede uitvoering welke altijd volgens een vast stramien moet verlopen.

Belangrijk hierbij is een brede productrange  voor de verwijdering allerlei soorten vervuiling onder CIP omstandigheden. Ook moet de reiniging gebeuren ineen zo’n kort mogelijke tijd, bij weinig energieverbruik en minimaal verlies van water.

CIP is voor Ecolab een standaard begrip en wij beschikken dan ook over veel expertise over deze speciale toepassing.

Met behulp van een speciale diagnose tool, wordt de CIP geoptimaliseerd zodat verbruik van water, energie en tijd zijn zoals ze moeten zijn. Door gebruik te maken van de speciale reinigingsmiddelen van Ecolab wordt ook de kwaliteit gegarandeerd.

Back to Top