DrapeArmourDA_16_0030_bew_lowres_550x310

DRAPE ARMOUR™ bescherming tegen straling

Bescherm uzelf met de Drape Armour™-bescherming die bij u past. Drape Armour™ is nu beschikbaar in LOW-uitvoeringen die een oplossing bieden voor allerlei behoeften. Voor een effectieve bescherming tegen verstrooide straling én kostenbesparing kiest u de Drape Armour™-bescherming die voor u het beste is.
Dempingsgegevens

Materiaalmonsters voor tests worden voorbereid door rondjes van 2 1/2" uit Drape Armour™-materiaal te snijden. Ze worden geëvalueerd door de fractionele stralingshoeveelheden die door elk monster worden doorgelaten te vergelijken met de dikte van het lood. De bron van de straling is een diagnostische röntgenbuis die wordt gevoed door een generator met hoge frequentie. De minieme hoeveelheden doorgelaten straling worden geregistreerd met behulp van zowel film als een ionisatiekamer. Zowel het versnellend vermogen als de halveringsdikte van de röntgenstralen worden actief gemonitord om een exacte consistentie tussen monsters en testsessies te garanderen. De hoeveelheid blootstelling wordt aangepast om een optische dichtheid binnen het lineaire responsbereik van de film te verkrijgen. Dempingsmetingen werden uitgevoerd bij een bereik van 60-120 kVp.*

*Testmethodes uitgevoerd en beschrijvingen geleverd door Independent Testing Laboratory (Health Physicists Northwest)

DRAPE ARMOUR™ en DRAPE ARMOUR™ LOW

De stralingsbeschermers Drape Armour™ en Drape Armour™ LOW werden ontworpen om optimale bescherming te bieden in omgevingen waar procedures worden uitgevoerd waarbij veel verstrooide straling vrijkomt. Deze beschermers kunnen chirurgen en andere leden van het klinisch personeel helpen beschermen en ze zorgen, zoals studies met directe straling hebben aangetoond, voor een substantiële demping.

Dit betekent dat Drape Armour™ tot een aanzienlijke besparing kan leiden, afhankelijk van uw individuele behoeften. Het volledige bereik is opgenomen in de tabellen op het volgende tabblad, zodat u de Drape Armour™-uitvoering kunt kiezen die juist is voor u.


Drape Armour™ - Dempingsgegevens (gemeten bij 90 kVp)

ProductBereik in loodequivalentieDempingsbereik
Drape Armour™0,238 tot 0,263 mm Pb88,3% tot 90,3%*


Drape Armour™ LOW - Dempingsgegevens (gemeten bij 90 kVp)

ProductBereik in loodequivalentieDempingsbereik
Drape Armour™ LOWLOW 0,166 tot 0,184 mm Pb82,0% tot 84,0%*

* Getest volgens ASTM F2547-06 (2013) bij gebruik van een smalle bundel. Gestandaardiseerde testmethode voor het bepalen van dempingseigenschappen onder een primaire röntgenstraal van beschermingsmaterialen tegen straling afkomstig van röntgenapparatuur.