Sustainability practices image featuring Ecolab representative and customers at a facility

Duurzaamheidspraktijken

Wij hanteren best practices uit de branche voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor klantproblemen en beschermen daarbij tegelijkertijd het milieu en stimuleren de gezondheid van de mens. Met producten en diensten die iedere dag op vrijwel elke plek op aarde van invloed zijn op mensen, is het onze verantwoordelijkheid dat we duurzaamheid verankeren in elk aspect van onze innovaties. Wij letten bijzonder goed op de resultaten van onze producten en richten ons daarbij op de gezondheid van de mens en de impact op het milieu, in combinatie met uitstekende prestaties.

 

 

Ecolab is Committed to Safety and Sustainability

Bij Ecolab zien we erop toe dat veiligheid en duurzaamheid een integraal onderdeel vormen van onze producten, van onze activiteiten tot het ontwikkelen van programma's voor onze klanten tot gebruiksaanwijzingen. Iedereen bij Ecolab deelt deze verantwoordelijkheid, die is vastgelegd in ons regelgevingsbeleid en -praktijken.

Ecolab is toonaangevend in de industrie voor de ontwikkeling van nieuwe, doeltreffende oplossingen die onze klanten helpen om de bedrijfsefficiëntie, productkwaliteit, veiligheid en naleving te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren, van geconcentreerde formules en antimicrobiële oplossingen tot geavanceerde monitoring en innovatieve verpakkings- en distributiemethoden.

Wij benutten onze capaciteiten, expertise en technologie binnen al onze bedrijfseenheden. Door het toepassen van kennis en technologieën uit de ene industrie op de andere, helpen we klanten om grondstoffen te besparen, de efficiëntie te verhogen en veilig te blijven.

eROI illustration
Adding Value Through Sustainable Products

Naast gegevens over water, energie, klimaatimpact en afval, vormt productduurzaamheid een belangrijk aspect van hoe onze programma's van invloed zijn op mensen en onze planeet.  We begrijpen dat onze klanten, net als hun werknemers en gasten, veilig willen zijn en zich veilig willen voelen als ze onze producten gebruiken.  Productduurzaamheid is opgenomen in de principes van eROI om de totale impact van onze oplossingen op bedrijven, mensen en gemeenschappen te kunnen beschrijven.