1. Nalco Water Home
  2. Duurzaamheidsoverzicht
  3. Productduurzaamheid
  4. Regelgevingsbeleid en -praktijken
Woman at computer in an office

Regelgevingsbeleid en -praktijken

Onze teams die zich bezighouden met duurzaamheid en regelgeving zijn belangrijke partners in het ontwikkelen en implementeren van best practices voor het chemisch management en de communicatie naar onze klanten en binnen onze bedrijven.

Safety First

Onze regelgevingsprocessen zijn gebaseerd op strenge, wereldwijd aanvaarde wetenschappelijke maatstaven om de gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu te beoordelen. Ecolab doet nooit concessies op het gebied van veiligheid en onze programma's zijn ontworpen om wereldwijd aan de regelgeving te voldoen of deze te overtreffen.

Onze strategie voor chemisch management begint met ons wereldwijde productveiligheidsbeleid en dient als leidraad voor onze productontwikkeling en beoordelingsprocessen, te beginnen met grondstoffen. We houden alle chemische producten in ons aanbod nauw in het oog. Via ons Enterprise Resource Planning-systeem bewaren en beheren we informatie over grondstoffen en producten in een centrale database, tot op het niveau van ppm (delen per miljoen). In dit systeem staan wereldwijde en regionale lijsten van stoffen waarvoor beperkingen gelden, zodat Ecolab bestaande producten kan beheren en nieuwe innovaties kan beoordelen. We gebruiken de database om deel te nemen aan het  Chemical Footprint Project, een non-profit project dat bedrijven benchmarkt die zeer zorgwekkende chemicaliën vervangen door veiligere alternatieven.

REACH

Ecolab geeft leiding aan belangrijke wetenschappelijke en regelgevende coalitiewerkzaamheden met betrekking tot REACH, de verordening van de EU op de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën.

REACH met Ecolab
Lees meer over hoe we met ECHA samenwerken ter ondersteuning van wetenschappelijk onderbouwde regelgeving en producten waarop de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) betrekking heeft.

Safety guidelines sign
Hazard Communication and Worker Safety

Wereldwijd geharmoniseerde systemen (WGS) 
Sinds 2009 werkt Ecolab samen met klanten en leveranciers aan de implementatie van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.

OSHA-richtlijnen
Bezoek de website van OSHA voor meer informatie over richtlijnen en normen voor gevarencommunicatie in de VS.

Our Team
De oplossingen van Ecolab worden ondersteund door een regelgevingsteam van meer dan 200 toxicologen, data- en systeemspecialisten en regelgevingsdeskundigen die wereldwijd innovatie, risicocommunicatie, transport en naleving van de handelsregels ondersteunen. Het Global Product Safety and Stewardship team is een belangrijke partner op het gebied van duurzaamheid bij Ecolab en richt zicht op het beperken van de gezondheids-, milieu- en sociale gevolgen van producten en het voldoen aan de behoeften van veranderende regelgeving.
Global Animal Welfare Policy

Ecolab zet zich in om alternatieven voor dierproeven te gebruiken bij het onwikkelen van producten. Download ons beleid door op de onderstaande link te klikken.