Retourbeleid

  1. Nalco Champion Home
  2. Privacybeleid voor werknemers

Ecolab waardeert alle klanten en het belang dat wij hechten aan het leveren van hoge productkwaliteit en uitstekende service wordt ondersteund door  een eerlijk en redelijk retourbeleid dat zo optimaal mogelijk ingaat op vragen van klanten. Ook besteedt het aandacht aan kosten de veiligheid van de retourketen en de naleving van toepasselijke wetgeving.

 

Dit beleid is van toepassing op alle klanten per regio/of land en ingangsdata in de onderstaande documenten. Het vervangt en vernietigd alle voorgaande retourbeleid. Ecolab behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving dit beleid te wijzigen of bij te werken.

 

In dit beleid wordt een Klant gedefinieerd als iedere partij waar Ecolab producten en apparatuur aan levert. Hieronder vallen geen  distributiepartners van Ecolab die producten rechtstreeks naar klanten versturen. Een Product bestaat uit alles wat Ecolab exclusief de services. Retouren zijn onderhevig aan een standaardvergoeding voor het opnieuw bevoorraden, tenzij dit te wijten is aan van Ecolab.

 

Klanten kunnen met vragen over dit beleid contact opnemen met hun Ecolab verkoopvertegenwoordiger of met de klantenservice van Ecolab.

 

FPO 550x310
TITEL VAN HET ARTIKEL

Tekst voor artikel

TITEL VOOR ARTIKEL MET TWEE KOLOMMEN

FPO 550x310
TITEL VAN HET ARTIKEL

Tekst voor het artikel

FPO 550x310
TITEL VAN HET ARTIKEL

Tekst voor artikel

TITEL VOOR ARTIKEL MET DRIE KOLOMMEN

FPO 550x310
TITEL VAN HET ARTIKEL

Tekst voor artikel

FPO 550x310
TITEL VAN HET ARTIKEL

Tekst voor artikel

FPO 550x310
TITEL VAN HET ARTIKEL

Tekst voor artikel