Duurzame energieproductie ondersteunen

Waarom is energiebesparing en -productie belangrijk?

De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar energie met 30 procent zal stijging in de komende twintig jaar. Wegens deze verhoogde vraag zullen bedrijven efficiënter met energie moeten omgaan om te besparen op de beperkte hulpbronnen, de bedrijfsefficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. Ecolab maakt gebruik van innovatieve energiebesparingstechnologieën om klanten te helpen hun energiedoelen te halen.

Industriële energie-effciëntie verbeteren

Wij zetten ons in voor de verbetering van de energie-efficiëntie bij bedrijven die geconfronteerd worden met complexe uitdagingen op het gebied van industrieel energiebeheer, van hotels tot olievelden. Onze Energy Services-tak levert de meest uitgebreide, geoptimaliseerde en technisch geavanceerde oplossingen binnen de sector voor verwerking en productie en waterbehandelingsoplossingen voor stroomop- en stroomafwaartse aardolie- en petrochemische bedrijven wereldwijd. In 2017 hebben we klanten geholpen meer dan 12 biljoen BTU's aan energie te besparen, 20% van de wereldwijde energie te genereren en de impact op water en energie te reduceren van 40% van 's werelds aardolieproductie. We helpen ook 's wereld grootste hotelexploitant ambitieuze duurzaamheidsdoelen te behalen, waaronder het met 30 procent verlagen van de koolstofintensiteit. 

Innovatieve energietechnologieën

Onze energietechnologieën bieden continue monitoring en onmiddelijke respons op systeemwijzigingen. Hierdoor verbeteren de betrouwbaarheid en prestaties van systemen, wat zorgt voor een aanzienlijke verlaging van het waterverbruik en verhoging van de energie-efficiëntie.

 

Team supporting abundant energy

Succesverhalen over energietechnologie

Lees verhalen over hoe onze energiebesparingstechnologie en -oplossingen bedrijven hebben geholpen hun industriële energiebeheer te verbeteren met het oog op vermindering van de kosten, productietijd en de hoeveelheid afval.

Our search returned no results.

Innovaties in energietechnologie

Lees meer over onze energie-innovaties die bedrijven helpen op efficiënte wijze meer energie te produceren of energie te besparen, wat resulteert in een duurzamere bedrijfsvoering.

Our search returned no results.

Video's over energietechnologie

Bekijk video's over de toekomst van energie-innovatie en hoe wij complexe uitdagingen oplossen in 's werelds lastigste nieuwe energiegebieden.

Taking energy further™

Nalco Champion levert gerichte specialistische chemicaliën, services en technologieën om upstream-, midstream- en downstream-olie- en -gasactiviteiten te optimaliseren en we zetten ons met niet-aflatende commitment in om u te helpen uw doelen te bereiken. We laten ons leiden door onze waarden - onze doelen bereiken, doen wat goed is, onszelf uitdagen, samenwerken, een verschil maken - en bij alles wat we ondernemen is veiligheid het uitgangspunt.

Refined Knowledge powered by ECOLAB 3D™

Refined Knowledge Powered by ECOLAB 3D™ gaat over de convergentie van gegevensbronnen naar één veilige plaats, waardoor u een ongeëvenaard zicht krijgt op uw raffinaderij- en petrochemische activiteiten.

Energietechnologieoplossingen

Lees meer over hoe onze duurzame energietechnologieoplossingen bedrijven helpen complexe uitdagingen op het gebied van industriëel energiebeheer op te lossen, van pijplijnen en industriële boilers tot wasserijen en vaatwassers.

Our search returned no results.